انتظارات ما از بحث تنبيه اول (استصحاب كلي)

ارسال شده در 15 شهريور 1393 توسط علوي (آزيز)

در اين تنبيه انتظار داريم طلاب محترم :

1-بتوانند اقسام سه گانه استصحاب را با مثالي براي هريك به طور كامل تعريف كنند.

2- نظر مشهور را درباره جاري شدن يا نشدن استصحاب در فرد و كلي در هريك از اقسام سه گانه بدانند.

3- نظر خاص شيخ (ره) در مورد هريك از اقسام سه گانه استصحاب و تفاوت نظر ايشان با مشهور را بدانند.

قابل توجه طلاب محترم كلاس رسائل 5 :

ارسال شده در 15 شهريور 1393 توسط علوي (آزيز)

سلام عليكم

اين وبلاگ پل ارتباطي ما در خارج از وقت كلاس خواهد بود در همين رابطه توجه به چند نكته ضروري است:

1- اصلي ترين هدف از اين كار اين است كه شما با دريافت طرح درس روز بعد آن را پر و ارسال كنيد.

2- برخي مطالب، كتابها و مقالات مرتبط با درس در اينجا تقديم شما مي شود.

بقيه در ادامه خبر....×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم