پاسخ سوال 8 (استصحاب كلي)

ارسال شده در 24 شهريور 1393 توسط علوي (آزيز)

8-براساس ماده856 «صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد، در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر»؛ بنابراین وصی کبیر در اجرای وصیت تا زمان بلوغ صغیر مستقل است ولی پس از بلوغ صغیر استقلال وی از بین می رود. حال بحث در این است که اگر صغیر پس از بلوغ نیز دارای رشد یا عقل نباشد و حجر وی ادامه یابد آیا بازهم می توان قائل به استقلال وصی کبیر بود یا باید گفت استقلال وی از بین می رود و باید حاکم ضم امین کند؟ 

با توجه به مطالب تنبيه اول بفرماييد اين سوال به كدام قسم از اقسام استصحاب مربوط است و پاسخ آن چيست؟

پاسخ در ادامه مطلب...

سوالات استصحاب كلي (تنبيه اول)

ارسال شده در 23 شهريور 1393 توسط علوي (آزيز)

طلاب محترم لازم است پاسخ سوالات را تا قبل از كلاس فردا (دوشنبه 24-6-93) ارسال كنند.

1- در كدام يك از اقسام كلي ،فرد قابل استصحاب است؟

الف)قسم اول    ب)قسم دوم    ج)نوع اول از قسم سوم   د) الف وج

2-محقق قمي جريان استصحاب را در كدام قسم از اقسام كلي قبول ندارد؟

الف) كلي قسم اول  ب) كلي قسم دوم  ج) كلي قسم سوم   د) ب وج 

3-اگر كسي كثير الشك بود بعد از مدتي شك كرد آيا مداوا شده يا كماكان كثير الشك است؟ استحاب در اين مثال ،استصحاب كلي قسم ......است.

الف ) اول  ب) دوم  ج) سوم د) هيچكدام

4- در چه صورت كلام مشهور درباره نجاست و حرمت لحم مطروح صحيح است؟

الف) نجاست و حرمت از آثار عدم مذبوحيه است

ب) نجاست و حرمت از آثار ميته است و ميته امر وجودي است.

ج) نجاست و حرمت از آثار ميته است و ميته يعني ما زهق روحه مطلقا.

د)الف و ج

5-به چه دليل مرحوم مصنف به آيات و روايات در بحث (عدم تذكيه ) استشهاد كرد؟

6-اشكال مصنف به كلام مشهور چه بود؟

7-مصنف چه بخشي از كلام فاضل توني را نپذيرفت ؟چرا؟

8-براساس ماده856 «صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد، در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر»؛ بنابراین وصی کبیر در اجرای وصیت تا زمان بلوغ صغیر مستقل است ولی پس از بلوغ صغیر استقلال وی از بین می رود. حال بحث در این است که اگر صغیر پس از بلوغ نیز دارای رشد یا عقل نباشد و حجر وی ادامه یابد آیا بازهم می توان قائل به استقلال وصی کبیر بود یا باید گفت استقلال وی از بین می رود و باید حاکم ضم امین کند؟ 

با توجه به مطالب تنبيه اول بفرماييد اين سوال به كدام قسم از اقسام استصحاب مربوط است و پاسخ آن چيست؟

براي راحتي كارشما فايل ورد سوالات نيز در بالاي صفحه بخش سوالات قرار داده شده است.

 

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم